09-01-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయం 12,640 19,615 15,000 11,463
దేవి 70

(98,642)

అప్పట్లో ఒకడుండేవాడు 7,196 11,058 8,495 9,166
సంధ్య 70

(1,02,622)

ధ్రువ 9,466 14,725 12,327 10,020
సంధ్య 35

(79,685)

నాన్ననేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ 5,990 7,279 4,989 4,123
శాంతి

(59,707)

సప్తగిరి  ఎక్స్ ప్రెస్ 7,000 8,135 7,746 4,670
సప్తగిరి

(53,750)

దంగల్ 4,616 7,030 7,032 7,379
శ్రీ మయూరి

(55,767)

పడమటి సంధ్యా రాగం

ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా

2,512

 

 

6,204

 

3,955

 

3,067

తారకరామా

(59,991)

దంగల్ 6,374 9,186 9,735 9,857