08-01-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయం 15,576 38,208 44,222 33,649
దేవి 70

(98,642)

అప్పట్లో ఒకడుండేవాడు 9,201 22,594 32,530 25,668
సంధ్య 70

(1,02,622)

ధ్రువ 15,453 51,673 76,387 28,529
సంధ్య 35

(79,685)

నాన్ననేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ 5,836 12,779 17,959 9,549
శాంతి

(59,707)

సప్తగిరి  ఎక్స్ ప్రెస్ 8,154 22,547 33,527 13,810
సప్తగిరి

(53,750)

దంగల్ 7,909 17,126 19,755 10,511
శ్రీ మయూరి

(55,767)

పడమటి సంధ్యా రాగం

ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా

2,647

 

10,995

 

 

10,656

 

6,916

తారకరామా

(59,991)

దంగల్ 11,011 48,691 59,753 46,562