07-01-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయం 18,424 24,628 19,616 25,785
దేవి 70

(98,642)

అప్పట్లో ఒకడుండేవాడు 10,125 15,165 13,403 24,870
సంధ్య 70

(1,02,622)

ధ్రువ 11,016 19,790 25,798 33,363
సంధ్య 35

(79,685)

నాన్ననేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ 9,299 10,142 8,640 8,633
శాంతి

(59,707)

సప్తగిరి  ఎక్స్ ప్రెస్ 6,828 12,978 12,191 8,905
సప్తగిరి

(53,750)

దంగల్ 6,158 9,147 11,402 10,102
శ్రీ మయూరి

(55,767)

పడమటి సంధ్యా రాగం

ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా

2,442

 

9,263

 

 

7,084

 

5,975

తారకరామా

(59,991)

దంగల్ 9,107 16,563 26,972 44,946