06-01-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

ఇంట్లో దెయ్యం నాకేం భయం 16,128 26,665 17,178 14,891
దేవి 70

(98,642)

అప్పట్లో ఒకడుండేవాడు 8,481 14,817 12,894 5,657
సంధ్య 70

(1,02,622)

ధ్రువ 11,343 13,443 15,852 15,852
సంధ్య 35

(79,685)

నాన్ననేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ 5,596 10,533 6,288 4,159
శాంతి

(59,707)

సప్తగిరి  ఎక్స్ ప్రెస్ 7,616 11,141 12,584 9,123
సప్తగిరి

(53,750)

దంగల్ 4,917 7,240 6,572 4,318
శ్రీ మయూరి

(55,767)

పడమటి సంధ్యా రాగం

మన్యం పులి

5,080

 

 

6,356

 

5,803

 

3,300

తారకరామా

(59,991)

దంగల్ 6,448 8,630 9,983 11,783